Giyim

Giyim

Giyim, insanların tabiat etkilerinden korunmak amacıyla ortaya çıkmış temel ihtiyaçlardan doğan ve daha sonra gelişim göstermiş bir branştır. İnsanların sahip oldukları kültürel özellikleri, örf, adet, geleneklerini yansıtan ve aynı zamanla sanayileşmiş bir branştır.Temel konu başlıkları; kumaşlar hakkında bilgi edinme, ölçü alma teknikleri, kalıp çıkartma teknikleri, biçki teknikleri, prova çalışmaları ve çalışılan kumaşa uygulama olarak sıralanabilmektedir.

Kursu Veren Şubeler